זיווג שני, ואולי חוצניקים, ומעיר אחרת, בקיצור כל מיני דברים לא רלוונטיים שמשמשים כסיבות לעקימת אף ולאי קבלה למוסדות, כנהוג לצערנו בשנים האחרונות. בקיצור, גאווה, גאווה גאווה! אני לא מקנא בהורים א… Read More


[אבל אמר לי, שאינו זוכר בבירור שהיה זה ספר התניא, או אולי להיפוך ספר נפש החיים. אולם לאור עדות הנ"ל, נראה ששניהם לדבר אחד נתכוונו]אבי הוסיף לי, שזה נכנס לתוככי לבו יותר משיעור מוסר, בראותו איש מוסר … Read More


His approach to educating is structured and practical which enables utilization of Are living examples in the class. He is well known among the college students for his exceptional educating style.Also presume that any url on This web site is definitely an affiliate website link Which at no further price for you, I (Bryan Kesler) will receive a lit… Read More